söndag 2 december 2012

Barn i stjärnljus

Det finns ett barn,
Ett nyfött barn –
Ett rosenrött, nyfött barn.
 
Och barnet kvider –
det gör alla barn.
Och modern för barnet till sitt bröst:
Då tystnar det.
Så gör alla mänskobarn.
 
Och taket är ej alltför tätt –
Det är ej alla tak.
Och stjärnan sticker
silvernosen genom springan,
Och söker sig till den lilles huvud:
Stjärnor tycker om barn.
 
Och modern blickar mot stjärnan
och förstår –
alla mödrar förstår.
Och trycker lillungen skrämd
till sitt bröst –
Men barnet diar lugnt i stjärljus:
alla barn diar i stjärnljus.
 
Det vet ännu intet om korset:
Det vet inget barn.
 
Elmer Diktonius
 
Månadens blogginlägg är sammanställt av diakon Eija Grahn.

lördag 4 augusti 2012

Ålands frimärken berättar

I över 28 år har Åland haft egna frimärken. De är konstverk i miniformat och ett populärt samlarobjekt för filatelister världen över. De första åländska frimärkena gavs ut den 1 mars 1984. Sedan dess utkommer årligen 12-15 frimärken, alla med åländsk anknytning. Frimärkena beskriver örikets natur, kultur, historia, näringar och samhälle.

Mariehamn - Nordens Alexandria
  
Maria Alexandrovna
Målare: Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)

Mariehamn fyllde 150 år (2011) och Posten Åland gav ut jubileumsfrimärke. Mariehamn grundades 1861 av tsar Alexander II under den tid då Åland och Finland var en del av det ryska imperiet. Namnet Mariehamn kommer från tsar Alexanders hustru, Maria Alexandrovna. Vid grundandet tog Mariehamn över rollen som ekonomiskt och kulturellt centrum från Ålands första stad Skarpans. Skarpans växte upp intill den fästning som ryssarna byggde i Bomarsund 1832-1854. Skarpans brändes dock ner till grunden i samband med Krimkriget och sprängningen av Bomarsunds fästning. Den nya staden Mariehamn växte istället upp kring bondbyn Övernäs, som låg mitt på det näs som i dag formar Mariehamn.Under Mariehamns första år 1861 hade staden 35 invånare.


Den åländska kosmopoliten


Abd-al-Wali,1853 målare: Robert Wilhelm Ekman (1808-1873)

Georg August Wallin (1811-1852) studerade orientaliska språk först i Helsingfors och sedan i Sankt Petersburg. Han fick ett stipendium för enstudieresa till Egypten, där han lärde sig arabiska och började uppfatta sig som muslim.Den 14 december 1843 kom den finländske orientalisten och forskningsresanden G A Wallin, född i Berg på Åland, till Alexandria i Egypten. Alexandria, där Wallin landsteg, var en hamnstad med många etniska minoriteter, inte alls så arabisk som Kairo. Alexandria är belägen i norra Egypten vid Medelhavets kust. Staden grundades av ingen mindre än Alexander den store omkring år 332 f.Kr. och var under den så kallade ptolemeiska perioden huvudstad för hela det egyptiska imperiet. Förutom greker levde även judar i Alexandria och staden hade snart även en stor judisk befolkning. Den första delen av Septuaginta, den äldsta grekiska översättningen av Gamla testamentet, skrevs i Alexandria i början av 200-talet f.Kr. Idag utgör Alexandria Egyptens näst största stad med över fyra miljoner invånare. Hamnen är däremot landets största och viktigaste och där återfinns bland annat resterna av Faros fyrtorn, ett av antikens sju underverk. Medan Wallin var kvar i Alexandria behöll han sina västerländska kläder, men när han kom till Kairo blev han arab och kallade sig Abd al Wali från Centralasien. Han konstaterar förnöjt att han efter några veckor i Egyptens sol avlagt sin "hwita blekhet" och fått samma hudfärg som infödda kairobor. "Jag hade i min gång och min mine försökt att lägga den orientaliska apathien och liknöjdheten och lyckats deri fullt väl att bli tagen för en muslim" skriver han. Det gör att han utan risk kan besöka moskéer och studera religionen på nära håll.

Fyra fyrar

Posten Åland gav ut ett häfte med åtta frimärken som avbildar fyra olika fyrar, varav två är graverade.(2008)

Marhällan byggdes 1938 och står i farleden in till Mariehamn, precis invid Kobba klintar. Den kännspaka fyren, som först var helt svartmålad, är nu målad i svart och rött och är en välkänd symbol på Åland.'


Gustaf Dalén står mitt ute i Skiftet. Ljusanordningen i fyren var ursprungligen en gåva från den svenska fyraggregattillverkaren AGA till Finlands fyr- och lotsväsendes 250-årsjubileum 1946. Fyren uppfördes 1947 och för att hedra minnet av AGA:s grundare fick fyren namnet Gustaf Dalén.Numera är fyren röd och försedd med sitt namn i stora, vita bokstäver.

 

Bogskär byggdes 1882 på Finlands sydligaste skär. Redan från början fanns det misstankar om att fyren inte var tillräckligt stark och 1889 skadades fyren svårt i en storm.Fyren reparerades och från 1907 fanns de kännspaka telegrafantennerna på fyren.1915 besköts fyren av ett tyskt krigsfartyg och blev då så illa skadad att den måste byggas om.Idag är fyren blå och vit.

 

Kökarsören är en trekantig fyr som byggdes 1906 och står i södra utkanten av Skärgårdshavet. Fyren har från början varit obemannad och var inledningsvis en fotogenfyr. 1983 var fyrtornet så förstört att det måste rivas och ersattes av en modernare fyr.

 

En fyr är en anläggning för att sprida ljus eller andra signaler för sjöfarten för varning vid grund eller dess kontroll av position. Den kanske mest berömda fyren genom historien är fyren i Alexandria, som var byggd på ön Faros i gamla Egypten. Fyrtornet på Faros  gav namn till ordet ’fyrtorn’ på både franska, italienska och spanska. Fyrtorn heter faro på alla dessa språk än idag.  Faros fyrtorn var i bruk i drygt 1000 år  och ledde vilsna sjöfarare in till hamn tryggt och säkert.

Joh.8:12

Åter talade Jesus till dem och sade:
»Jag är världens ljus; den som följer mig,
han skall förvisso icke vandra i mörkret,
utan skall hava livets ljus.»

Kaisa

vaktmästare

Bilder: egen frimärkssamling

tisdag 5 juni 2012

Blogg Juni 2012


Under fastan hade vi i år en läsecirkel kring Patrik Hagmans bok: Om Kristet motstånd. Diskussionerna gav upphov till många givande och intressanta diskussioner om vad det innebär att vara kristen i dagens samhälle och hur man som lärijunge till Jesus lever ut sin kallelse på bästa möjliga sätt.
I Kyrkpressen, nummer 22 som kom ut den här veckan, kan du läsa ett helsidesreportage med amerikanen Shane Claiborne som skrivit bland annat boken: Den oemotståndliga revolutionen. Att läsa den boken har förändrat många människors liv. Speciellt som jag bor i ett Kristet kollektiv som influerats av de berättelser som blommat upp när människorna i Shanes närhet börjat leva som Jesu händer, fötter och ögon i vår värld, så var det en mycket speciell upplevelse att vara upp till Jakobstad för att lyssna på och möta denna mycket ordinära och ödmjuke man, när han för första gången besöker Finland. Shane, som själv myntat uttrycket “vardaglig rebell” om hur det kristna livet kan se ut, uppmanar oss att ta Jesu ord på allvar, i våra liv och i vår gemenskap. Hur skulle ditt hus, ditt kvarter, din stadsdel eller din stad se ut ifall alla som var aktiva i kyrkan började leva som om Jesus på riktigt hade ALL kraft på jorden och i himlen att hela de sjuka, hjälpa de förtryckta, stöda de utstötta och bjuda in de som lämnats utanför och blivit osynliga OCH att Han erbjudit dig oändliga resurser att delta i denna uppgift? 
Under helgen frågade sig Shane hur vårt land skulle se ut, ifall de kristna inte var kända för vad de vänt ryggen till, fördömmer eller är emot, utan istället för stod upp för den oändligt förlåtande och givande kärleken och inklusiva gemenskapen som Jesus visade var än han gick fram och bemötte människor med? I The Simple Way kommuniteten i Philadelphia, som Shane kommer från, har man satt tron i handling genom överraska världen med  Godhet genom följande punkter:

1. Omstrukturera ödelagda områden och platser i vårt samhälle så att de tillfaller Guds rikes verklighet. I praktiken syns detta genom att man flyttat in i ödelagda och förfallna hus och kyrkor mitt i innerstadens slumområden och rustar upp dessa till nytt Liv.
2. Dela ekonomiska tillgångar med alla i nöd, i ens omgivning. Vilket i praktiken sker så att man lagt upp fonder för sjukvårdskostnader och utbildningsmöjligheter för barn och unga samt det ekonomiska stödandet av dem som vill jobba deltid eller heltid med volontärsarbete inom gemenskapens behov.
3. Tilldela Gästfrihet gentemot främlingar. Vilket levs ut så att dörren alltid är öppen för främlingar och utstötta.
4. Sörja ras & annan sorts diskriminering i kyrkan, världen o mitt i bland oss samtidigt som man aktivt söker rättvis försoning. Detta syns bland annat genom att alla raser och människor med olika sexuella läggningar får bo och leva sida vid sida med varandra i gemenskapen.
5. Ödmjukt söka underordna sig Kristi Kropp, kyrkan.
6. Medvetet låta sig formas i Kristi fotspår och gemenskapens överenskommelser och de gamla tankarna kring att vara novis.
7. Stärka och verka för det gemensamma livet för dem som valt att intentionellt leva tillsammans i gemenskapen
8. Stöda celibata singlar & monogama familjer och deras barn
9. Geografiskt hålla sig nära de medlemmar av gemenskapen som valt att följa en gemensam livsregel.
10. Ta hand om den del av Guds skapelse som blivit dig given att vårda och stöda den lokala ekonomin i ditt område. Detta syns bland annat genom att man tagit över övergivna och nedbrända hus och gjort om dem till parker med lokalkonst eller ställen för odling av grönsaker och mat.
11. Bygga för fred mitt ibland våld och verka för konflikthantering i ens omgivning följandes exemplen i Matt.18
 Förbinda sig till ett disciplinerat kontemplativt liv. Vilket levs ut i ett gemensamt läsande av tideböner i gemenskapen.

Hur skulle detta se ut i Finland? I din stadsdel? I ditt liv? Vilka är de nödbehövande, utstötta, sjuka och ensamma i din omgivning? Vilken sorts konflikter och våld finns på din arbetsplats? Vilka är det som är livlösa och utsvultna i din familj eller vänskapskrets, som skulle kunna väckas till liv genom Kärleksfulla hyss och kreativa lösningar? Det är inte frågan om ännu en börda att bära eller uppgift att genomföra, utan hur kan vi tillsammans hitta på sätt med vilka Guds Godhet får överraska och överrumpla? Hur längtar ditt Hjärta efter att se skönhet, upprättande, rättvisa och godhet spridas och ta form på din gårdsplan, arbetsgemenskap eller din parkeringsplats? Vilka är de där enkla små stegen, genom vilka du kan bli mera närvarande för dina medmänniskor? Bättre på att se, lyssna och höra, vad dina vänner går igenom? Bjuda in djupare lager i dina relationer, mera kontinuitet i dina möten med människor? Hur kan du göra så att dina grannar och barnens vänner eller bekanta känner sig hemma och välkomna, när de besöker dig - är det genom att stressa och yra kring allt som är ogjort eller genom att låta dem själva få plocka ut tekoppen från köksskåpet när törsten kommer på?

Det är enbart fantasin som lägger gränserna - så låt oss Bjuda in Jesus att drömma Guds drömmar tillsammans med oss för våra liv, för våra grannskap, för vår stad och vårt land! Låt oss sedan ta en syster eller broder i handen och våga kasta oss ut i att pröva de visioner som vi fått! Låt oss tillsammans riva de murar som så lätt byggs upp mellan dig och mig, oss och dem, vi och de andra. I Jesus är vi alla ett!

fredag 2 mars 2012

Ekofasta - en utmaning i fastetid

Är det bara jag eller har fasta och fastetiden blivit mera uppmärksammad i år? Flera av mina vänner fastar på olika sätt, på Facebook har fastebesluten delats och på nätet hittar man flera fastebloggar. I vår församling träffas en fastegrupp som tillsammans läser boken ”Om kristet motstånd”, skriven av Patrik Hagman. Och när jag knäpper på tv:n en morgon sitter det en präst i studion och pratar om kyrkans fastekampanj Ekofasta – en kampanj som vill inspirera till ett mera måttfullt och miljövänligt liv och motverka klimatförändringar.

Fastan kan se ut på många olika sätt, men i centrum finns vår relation till Gud, våra medmänniskor och oss själva. Hur kan dessa relationer fördjupas? Här kan vägen och sätten se olika ut. Någon lämnar bort tv-tittandet under helgerna och väljer att läsa Bibeln eller en adaktsbok i stället, eller kanske ringa vänner och bekanta som man så länge önskat hålla kontakt med. En annan avstår från kaffe och sötsaker och ger pengarna till insamlingen Gemensamt Ansvar. Fastan har både inre och yttre vägar.

Själv inspireras jag i år av Ekofastan och jag bestämmer att den för min del ska handla om att ta hand om saker (kläder, föremål osv) jag redan har, medan jag undviker att köpa nytt. Jag planerar att göra alla de där små sakerna: sy i knappar på koftor, stoppa sockor, inventera frysen och använda det som finns, ta bort stearin från dukar som legat ett år i tvättkorgen, plantera om den stackars blomman som får allt mindre utrymme i sin kruka o.s.v. Jag tror att om jag tar mig an de här ogjorda sakerna som samlats på hög skapar jag ett större utrymme i hjärtat (irritationen lättar). Jag blir medveten om de saker jag har samtidigt som det är en övning i omsorg och tacksamhet. Det där utrymmet i hjärtat hoppas jag ska få kunna fyllas med t.ex. det goda som boken ”Bibelns pärlor” av Martin Lönnebo ger – en bok som är min följeslagare under fastan.
                                  
Men redan dag två i fastan får sig mina fina planer en törn. I fastedagboken har jag den 23.2 skrivit: Jag gick förbi Butiken. De hade rea. Jag gick in. Upptäckte först en -70 procents rea. Ännu allting lugnt. Bara två ljus och några klistermärken i korgen. Men sen skylten: ”Fyll kassen med så mycket den tål och betala 5 euro”. På hyllorna fanns det mest sådant man klarar sig utan så jag tänkte först att det inte ens blir aktuellt att ta en kasse. Ack inte. Där stod jag plötsligt med en öppnad kasse och tryckte in en ljuslykta och en bricka. Och när man väl är så långt och inser att oberoende av vad jag handlar härnest – om det ryms i påsen  betalar jag ändå samma sak. Alltså blev det ytterligare: bokmärke, bordduk,  fula kort (men vars kuvert jag kan använda),  mera inte-särskilt-fina-klistermärken, två påskljusstakar, en liten skål som jag snabbt motiverade för mig själv att jag ska så påskgräs i.
           
Kassen tynger när jag bär den hem. Den väger mera än sakerna jag har i den. Den väger känslan av fastemisslyckande. Det var ju inte så här det skulle gå. Jag skulle ju ta till vara saker, undvika att skaffa nytt. Särskilt inte fler ljusstakar och lyktor.

Kristus är världens ljus, tänker jag lite matt när jag packar upp mina ljusprylar och annat smått på köksbordet, men småningom blir orden en inre bön: ”Kristus – kom och var världens ljus. Mitt bland mina inköp den här fastetiden.”

Kanske är det så att man mitt uppe i en präktig fasta som slår slint kan höra Gudshjärtat tydligare just tack vare att det inte blev som man tänkt sig?

Malena Björkgren
församlingspastor

onsdag 1 februari 2012

Bibelns år i Åbo svenska församling


Julnatten enligt Legobibeln se: http://www.thebricktestament.com/

Barnens bibel är en fantastisk bok! Bibeln som sådan är så full med svårtlästa sidor att få har läst och studerat alla dessa sidor. Men barnens bibel borde också alla vuxna  läsa! Där finns alla de underbara berättelserna om Noa, Abraham, Isak och Jakob, Mose i vassen, Kung David, Daniel i Lejongropen, för att inte sedan tala om nya testamentets berättelse om Jesu liv och apostlarnas äventyr. Allt i en kompakt och lättläst bok och med bilder!

Min favoritberättelse är  om Josef, Jakobs älsklingson som säljes som slav till Egypten. Vilken historia och vilket livsöde han fick! Levde först som pappans favoritbarn, fick utbildning och behövde inte utföra sådant hårt kroppsligt arbete som hans övriga bröder. Han var speciell, just det som de flesta barn önskar sig: vara utvald, ha en speciell begåvning, var betydelsefull, inte bara en i massan.

Men det hade sitt pris att vara Josef. Bröderna kände sig verkligen orättvist behandlade och Jakob tyckte väl att han har rätt att favorisera. Det får man ju inte i dagens familjer. Alla ska älskas lika mycket, alla har något de är bra på, alla är unika!

Men Jakobs favorisering och Josefs bortskämdhet ledde till att bröderna gjorde sin stora livssynd. De sålde sin bror för att bli av med honom, ljög åt sin far och levde med lögnen nästan hela sitt liv.
Är det först då som Josef  vaknar upp och inser att han blivit förfördelad? Då han möter motgångar, slipas han, ändras och blir den man som Gud behöver i sin plan. Han är ändå den utvalde, men nu behöver han inte den känslan för att leva lycklig, han behöver inte skryta med sin begåvning. Han vet att han är utvald och har en viktig uppgift som bara han kan utföra, men han går med en sorg om att ha blivit sviken, ratad av sina egna.
Försoning och förlåtelse höjer berättelsen till ett lyckligt slut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Josef ger sig till känna inför sina bröder
Konsten har ofta tagit upp teman från bibelns historier, likaså musiken. Bach gjorde sina Passioner med bibelns texter, liksom Mendelssohn och många andra kompositörer.

I ÅSFs barnkör sjunger vi inte ännu musik av Bach men har vi sjungit en musikal med lite lättare sånger om Josef och nu våren 2012 planerar vi att sjunga om Mose och hur Israels folk blir befriat från  slaveriet. Vi håller oss till barnens bibel med sångens kraft!    

Birgitta Forsman
Kyrkomusiker

Bysantinsk mosaik
Mose tar av sig skorna vid den brinnande busken

tisdag 3 januari 2012

En andlig övning

Ska vi göra en andlig övning? Andliga övningar tränar insidan.

Sätt dig bekvämt. Ta några djupa andetag. Låt axlarna sjunka ner. Försök stänga ut allt som finns runt om kring dig. Låt vardagen och bekymren rinna av dig. Det finns bara här och nu. Du är här och nu.

Fokusera blicken på texten och läs långsamt. Långsamt! Smaka på orden. Läs högt om du kan. Stanna upp ibland. Lyssna till den inre rösten. Var ärlig.

Tänk tillbaka på året 2011. Vad jobbade du med? Hur såg ditt privatliv ut?

Hur mådde du? Vad du lycklig, trött, stressad, helt OK, inspirerad, irriterade, arg, deprimerad, ångestfylld, glad, nöjd? Hur mådde du?

Vad kan du göra för att du ska må bra i år?

Behöver du sova mera? Motionera mera? Drömma mera? Skriva ner dina tankar och känslor? Hitta nya vänner och intressen? Söka professionell hjälp? Åka på retreat? Måla?  Musicera? Läsa? Jobba mindre? Jobba mera? Få arbetshandledning? Skapa rutiner? Grubbla mindre? Umgås med familjen och vänner?

Vad skulle du må bra av?

Må Gud välsigna Dig under hela 2012!

Mia Bäck
Församlingspastor