lördag 4 augusti 2012

Ålands frimärken berättar

I över 28 år har Åland haft egna frimärken. De är konstverk i miniformat och ett populärt samlarobjekt för filatelister världen över. De första åländska frimärkena gavs ut den 1 mars 1984. Sedan dess utkommer årligen 12-15 frimärken, alla med åländsk anknytning. Frimärkena beskriver örikets natur, kultur, historia, näringar och samhälle.

Mariehamn - Nordens Alexandria
  
Maria Alexandrovna
Målare: Franz Xaver Winterhalter (1805-1873)

Mariehamn fyllde 150 år (2011) och Posten Åland gav ut jubileumsfrimärke. Mariehamn grundades 1861 av tsar Alexander II under den tid då Åland och Finland var en del av det ryska imperiet. Namnet Mariehamn kommer från tsar Alexanders hustru, Maria Alexandrovna. Vid grundandet tog Mariehamn över rollen som ekonomiskt och kulturellt centrum från Ålands första stad Skarpans. Skarpans växte upp intill den fästning som ryssarna byggde i Bomarsund 1832-1854. Skarpans brändes dock ner till grunden i samband med Krimkriget och sprängningen av Bomarsunds fästning. Den nya staden Mariehamn växte istället upp kring bondbyn Övernäs, som låg mitt på det näs som i dag formar Mariehamn.Under Mariehamns första år 1861 hade staden 35 invånare.


Den åländska kosmopoliten


Abd-al-Wali,1853 målare: Robert Wilhelm Ekman (1808-1873)

Georg August Wallin (1811-1852) studerade orientaliska språk först i Helsingfors och sedan i Sankt Petersburg. Han fick ett stipendium för enstudieresa till Egypten, där han lärde sig arabiska och började uppfatta sig som muslim.Den 14 december 1843 kom den finländske orientalisten och forskningsresanden G A Wallin, född i Berg på Åland, till Alexandria i Egypten. Alexandria, där Wallin landsteg, var en hamnstad med många etniska minoriteter, inte alls så arabisk som Kairo. Alexandria är belägen i norra Egypten vid Medelhavets kust. Staden grundades av ingen mindre än Alexander den store omkring år 332 f.Kr. och var under den så kallade ptolemeiska perioden huvudstad för hela det egyptiska imperiet. Förutom greker levde även judar i Alexandria och staden hade snart även en stor judisk befolkning. Den första delen av Septuaginta, den äldsta grekiska översättningen av Gamla testamentet, skrevs i Alexandria i början av 200-talet f.Kr. Idag utgör Alexandria Egyptens näst största stad med över fyra miljoner invånare. Hamnen är däremot landets största och viktigaste och där återfinns bland annat resterna av Faros fyrtorn, ett av antikens sju underverk. Medan Wallin var kvar i Alexandria behöll han sina västerländska kläder, men när han kom till Kairo blev han arab och kallade sig Abd al Wali från Centralasien. Han konstaterar förnöjt att han efter några veckor i Egyptens sol avlagt sin "hwita blekhet" och fått samma hudfärg som infödda kairobor. "Jag hade i min gång och min mine försökt att lägga den orientaliska apathien och liknöjdheten och lyckats deri fullt väl att bli tagen för en muslim" skriver han. Det gör att han utan risk kan besöka moskéer och studera religionen på nära håll.

Fyra fyrar

Posten Åland gav ut ett häfte med åtta frimärken som avbildar fyra olika fyrar, varav två är graverade.(2008)

Marhällan byggdes 1938 och står i farleden in till Mariehamn, precis invid Kobba klintar. Den kännspaka fyren, som först var helt svartmålad, är nu målad i svart och rött och är en välkänd symbol på Åland.'


Gustaf Dalén står mitt ute i Skiftet. Ljusanordningen i fyren var ursprungligen en gåva från den svenska fyraggregattillverkaren AGA till Finlands fyr- och lotsväsendes 250-årsjubileum 1946. Fyren uppfördes 1947 och för att hedra minnet av AGA:s grundare fick fyren namnet Gustaf Dalén.Numera är fyren röd och försedd med sitt namn i stora, vita bokstäver.

 

Bogskär byggdes 1882 på Finlands sydligaste skär. Redan från början fanns det misstankar om att fyren inte var tillräckligt stark och 1889 skadades fyren svårt i en storm.Fyren reparerades och från 1907 fanns de kännspaka telegrafantennerna på fyren.1915 besköts fyren av ett tyskt krigsfartyg och blev då så illa skadad att den måste byggas om.Idag är fyren blå och vit.

 

Kökarsören är en trekantig fyr som byggdes 1906 och står i södra utkanten av Skärgårdshavet. Fyren har från början varit obemannad och var inledningsvis en fotogenfyr. 1983 var fyrtornet så förstört att det måste rivas och ersattes av en modernare fyr.

 

En fyr är en anläggning för att sprida ljus eller andra signaler för sjöfarten för varning vid grund eller dess kontroll av position. Den kanske mest berömda fyren genom historien är fyren i Alexandria, som var byggd på ön Faros i gamla Egypten. Fyrtornet på Faros  gav namn till ordet ’fyrtorn’ på både franska, italienska och spanska. Fyrtorn heter faro på alla dessa språk än idag.  Faros fyrtorn var i bruk i drygt 1000 år  och ledde vilsna sjöfarare in till hamn tryggt och säkert.

Joh.8:12

Åter talade Jesus till dem och sade:
»Jag är världens ljus; den som följer mig,
han skall förvisso icke vandra i mörkret,
utan skall hava livets ljus.»

Kaisa

vaktmästare

Bilder: egen frimärkssamling