tisdag 5 juni 2012

Blogg Juni 2012


Under fastan hade vi i år en läsecirkel kring Patrik Hagmans bok: Om Kristet motstånd. Diskussionerna gav upphov till många givande och intressanta diskussioner om vad det innebär att vara kristen i dagens samhälle och hur man som lärijunge till Jesus lever ut sin kallelse på bästa möjliga sätt.
I Kyrkpressen, nummer 22 som kom ut den här veckan, kan du läsa ett helsidesreportage med amerikanen Shane Claiborne som skrivit bland annat boken: Den oemotståndliga revolutionen. Att läsa den boken har förändrat många människors liv. Speciellt som jag bor i ett Kristet kollektiv som influerats av de berättelser som blommat upp när människorna i Shanes närhet börjat leva som Jesu händer, fötter och ögon i vår värld, så var det en mycket speciell upplevelse att vara upp till Jakobstad för att lyssna på och möta denna mycket ordinära och ödmjuke man, när han för första gången besöker Finland. Shane, som själv myntat uttrycket “vardaglig rebell” om hur det kristna livet kan se ut, uppmanar oss att ta Jesu ord på allvar, i våra liv och i vår gemenskap. Hur skulle ditt hus, ditt kvarter, din stadsdel eller din stad se ut ifall alla som var aktiva i kyrkan började leva som om Jesus på riktigt hade ALL kraft på jorden och i himlen att hela de sjuka, hjälpa de förtryckta, stöda de utstötta och bjuda in de som lämnats utanför och blivit osynliga OCH att Han erbjudit dig oändliga resurser att delta i denna uppgift? 
Under helgen frågade sig Shane hur vårt land skulle se ut, ifall de kristna inte var kända för vad de vänt ryggen till, fördömmer eller är emot, utan istället för stod upp för den oändligt förlåtande och givande kärleken och inklusiva gemenskapen som Jesus visade var än han gick fram och bemötte människor med? I The Simple Way kommuniteten i Philadelphia, som Shane kommer från, har man satt tron i handling genom överraska världen med  Godhet genom följande punkter:

1. Omstrukturera ödelagda områden och platser i vårt samhälle så att de tillfaller Guds rikes verklighet. I praktiken syns detta genom att man flyttat in i ödelagda och förfallna hus och kyrkor mitt i innerstadens slumområden och rustar upp dessa till nytt Liv.
2. Dela ekonomiska tillgångar med alla i nöd, i ens omgivning. Vilket i praktiken sker så att man lagt upp fonder för sjukvårdskostnader och utbildningsmöjligheter för barn och unga samt det ekonomiska stödandet av dem som vill jobba deltid eller heltid med volontärsarbete inom gemenskapens behov.
3. Tilldela Gästfrihet gentemot främlingar. Vilket levs ut så att dörren alltid är öppen för främlingar och utstötta.
4. Sörja ras & annan sorts diskriminering i kyrkan, världen o mitt i bland oss samtidigt som man aktivt söker rättvis försoning. Detta syns bland annat genom att alla raser och människor med olika sexuella läggningar får bo och leva sida vid sida med varandra i gemenskapen.
5. Ödmjukt söka underordna sig Kristi Kropp, kyrkan.
6. Medvetet låta sig formas i Kristi fotspår och gemenskapens överenskommelser och de gamla tankarna kring att vara novis.
7. Stärka och verka för det gemensamma livet för dem som valt att intentionellt leva tillsammans i gemenskapen
8. Stöda celibata singlar & monogama familjer och deras barn
9. Geografiskt hålla sig nära de medlemmar av gemenskapen som valt att följa en gemensam livsregel.
10. Ta hand om den del av Guds skapelse som blivit dig given att vårda och stöda den lokala ekonomin i ditt område. Detta syns bland annat genom att man tagit över övergivna och nedbrända hus och gjort om dem till parker med lokalkonst eller ställen för odling av grönsaker och mat.
11. Bygga för fred mitt ibland våld och verka för konflikthantering i ens omgivning följandes exemplen i Matt.18
 Förbinda sig till ett disciplinerat kontemplativt liv. Vilket levs ut i ett gemensamt läsande av tideböner i gemenskapen.

Hur skulle detta se ut i Finland? I din stadsdel? I ditt liv? Vilka är de nödbehövande, utstötta, sjuka och ensamma i din omgivning? Vilken sorts konflikter och våld finns på din arbetsplats? Vilka är det som är livlösa och utsvultna i din familj eller vänskapskrets, som skulle kunna väckas till liv genom Kärleksfulla hyss och kreativa lösningar? Det är inte frågan om ännu en börda att bära eller uppgift att genomföra, utan hur kan vi tillsammans hitta på sätt med vilka Guds Godhet får överraska och överrumpla? Hur längtar ditt Hjärta efter att se skönhet, upprättande, rättvisa och godhet spridas och ta form på din gårdsplan, arbetsgemenskap eller din parkeringsplats? Vilka är de där enkla små stegen, genom vilka du kan bli mera närvarande för dina medmänniskor? Bättre på att se, lyssna och höra, vad dina vänner går igenom? Bjuda in djupare lager i dina relationer, mera kontinuitet i dina möten med människor? Hur kan du göra så att dina grannar och barnens vänner eller bekanta känner sig hemma och välkomna, när de besöker dig - är det genom att stressa och yra kring allt som är ogjort eller genom att låta dem själva få plocka ut tekoppen från köksskåpet när törsten kommer på?

Det är enbart fantasin som lägger gränserna - så låt oss Bjuda in Jesus att drömma Guds drömmar tillsammans med oss för våra liv, för våra grannskap, för vår stad och vårt land! Låt oss sedan ta en syster eller broder i handen och våga kasta oss ut i att pröva de visioner som vi fått! Låt oss tillsammans riva de murar som så lätt byggs upp mellan dig och mig, oss och dem, vi och de andra. I Jesus är vi alla ett!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar