söndag 1 juni 2014

Hurra, hurra, hurra, hurraaaaa!

Hjälpisen Arthur på julilägret 2012. Vuxenledaren Pernilla fick ämbar efter ämbar med vatten över sig.

Vi har fått pris! Vilket gloria!

Kyrkostyrelsen jubilerar och ville premiera lovande framtidsprojekt i varje stift. Åbo svenska församling fick Borgå stifts pris för vår skribaförnyelse. Oj, vad överraskade och glada vi blev! Tusen tack!

Vi har valt att göra skriftskolan både gudstjänst- och konfirmandcentrerad. Det innebär att både gudstjänsten och konfirmandens eget liv går som en röd tråd i allt det vi gör. Vi vill att konfirmanderna genast från början ska få en positiv upplevelse av kyrkan och kristen tro samtidigt som de lär sig grunderna i kristen tro och i att fira gudstjänst. Därför börjar vi med lägret och låter konfirmanderna efteråt öva sig i att leva som kristna. Vi har helt enkelt svängt på kakan.

Tidigare genomled konfirmanderna gudstjänsterna för att få delta i det superroliga lägret. Vad ger det för upplevelse av kyrkan och dess centrum?

Kakan smakar bättre så här! När vi har låtit konfirmanderna utvärdera gudstjänsten före förnyelsen och efter förnyelsen talar siffrorna sitt tydliga språk. Konfirmanderna som går i skriban efter förnyelsen gillar gudstjänsten bättre. Alla delar, utom kyrkkaffet, får högre vitsord. Dessutom vill hela 64% av de som konfirmerats i vår hjälpa till i gudstjänsten jämfört med 14 % 2010!

Konfirmandernas erfarenheter av gudstjänsten var den främsta orsaken till förnyelsen. Men vi ville förstås förbättra hela skriftskolan och få möjlighet till ett djupare möte med konfirmanderna. Också här tror jag att förnyelsen har burit frukt. Det ser vi bland annat på att det är flera ungdomar aktiva i församlingen än tidigare.

Vi är nu inne på vår tredje konfirmandkull som börjar skriftskolan med lägret. Och varje år stöter vi på nya utmaningar och problem. Vår förnyelse är inte färdig. Och vad är bättre än det?

Vilket gloria!

Mia Bäck
Skribapräst

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar