torsdag 30 maj 2013


I umgänget med andra människor blir jag till.

 

När jag ser mig i spegeln, vem är det jag ser? En yngre medelålders kvinna med kort grånande hår och en kropp som inte längre är alldeles ung och fräsch. Jag frågar mig om den jag ser är jag – jo det är det men det är absolut inte hela mitt jag. Min person och mitt humör och mina tankar kommer inte till sin rätt i spegelbilden. För att min personlighet skall synas behövs umgänget med andra människor. I samtal med andra får jag uttrycka mig själv, berätta om mig själv, lyssna på andra. I umgänget med andra människor kommer min bakgrund och mina erfarenheter till sin rätt. Vad betyder det då att vara ensam, bo ensam, kanske inte träffa någon annan människa på flere dagar. I vår församling bor många ensamma. Att leva ensam kan vara ett val men ibland är det omständigheterna som leder till att vi lever ensamma. Om vi bor ensamma och har svårt att röra oss utanför hemmet på eget hand kan det leda till att man blir isolerad. Vem har då den ensamma att spegla sig i?

När man inte har ett naturligt sammanhang,  arbete, skola eller studier att träffa andra människor i behövs det planering för att träffas. Alla har inte familj, släkt eller vänner som hör av sig regelbundet. Ibland är det den egna hälsan som hindrar eller försvagar förmågan att söka socialt umgänge. Alla behöver någon att samtala med och någon att umgås med ibland.

Att hitta den som är ensam är inte alltid så lätt. I vår har vi i församlingen försökt nå ensamboende äldre genom att skicka ut en enkät till alla som bor ensamma och har fyllt 75-år. Enkäten har besvarats av hela 136 personer, vi är mycket glada för svaren och skall under sommaren sammanställa dem. I enkäten fanns det möjlighet att önska besök av någon av församlingens anställda och det har flere också gjort. Vi har börjat boka in besöken och redan gjort några. Besöken känns meningsfulla eftersom många faktiskt inte har familj eller släkt på orten och därför är ensamma. Det är ju också så att vi människor behöver få dela inte bara bekymmer utan också glädjeämnen. Vi kan samtidigt inbjuda till församlingens verksamhet, det är ju så mycket roligare att komma till ett tillfälle om man redan känner någon som kommer att vara med och kan presentera en för de andra.

Vi kan erbjuda gemenskap och någon att samtala med då det egna umgänget krympt av en eller annan orsak. Vi ordnar grupper och samlingar där man kan träffa andra männsikor. I gudstjänsten kan vi få näring för själen men också träffa andra männsikor. Efter gudstjänsterna ordnas ofta kyrkkaffe där möjlighet till samtal med andra finns. Församlingens anställda kan också komma på hembesök eller så kan vi träffas någon annanstans för samtal.

På sommaren ordnas förutom gudstjänsterna varje söndag ordnar församlingen Sommarcafé varje onsdag, som är öppet kl. 13-15 i församlingshemmet Aurelia, Auragatan 18. Vi umgås och dricker kaffe tillsammans, det serveras också glass ur glassbaren. Du kan komma ensam eller i sällskap, ta med din granne eller ditt barnbarn. Ju flere vi blir desto roligare är det. Välkommen med i gemenskapen!

Carita Eklund, diakonissa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar