tisdag 29 oktober 2013

Många ansikten


Arbeta med barn och familjer inom församlingen.  Mycket ryms med inom den rubriken.
”Vad betyder det för mig i vardagen, vad vill jag, vad är viktigt för mig?” frågade jag mig själv.
En fråga, som jag anser att man ska ställa sig själv då och då, när arbetslivet börjar kännas, nå ja, vardagligt.

För mig betyder arbeta med barn och familjer en mångsidig vardag. Jag har privilegiet att få arbeta med barn i åldrarna från spädbarn-skolbarn, i olika arbetsformer.
Familjecafé, Dagklubb, Eftis. Men även delta i mödrarådgivningens förberedelsekurs, där vi diskuterar parrelationen.
Mångsidigt, det är mitt arbete. Arbete, som är givande. Arbete, där man ska kunna ha många bollar i luften.
Ett arbete, där man ska kunna ge av sig själv. Vara öppen. Positiv. Lätt att prata med. Trygg. Glad. Ansvarsfull. Kreativ. Beslutsam. Teammedlem. Idérik. Pålitlig. Vuxen.
Ett arbete, där man ofta jobbar med sin personlighet.

Hurdan är min vardag på arbetet då?
Dagarna innehåller lek, glädje, sorg, regler, rutiner, sång, pyssel, spel, utevistelse, mellanmål, andakter, diskussioner, jumppa, sagor, samarbete, planerande, kramar och leenden.
Lugna stunder, då vi lyssnar på tystnaden. Tillsammans.

Fostran som baserar sig på kristna värden.
Tack och förlåt, små viktiga ord, som man behöver få lära sig, för att kunna använda dem.

Mitt arbete ger mig mycket innehållsmässigt, stunder, ögonblick i vardagen, heliga stunder,
när någon liten händelse berättar, att det här barnet litar på mig.
Stunden, när man har ett litet knut i famnen, sovande, ansiktet byter min, då har man känslan, att himlen är nära jorden.
Glädjen, som man får dela, när barnet lyckas med något.
Stoltheten, när barnet lärt sig något nytt och man får äran att bevittna händelsen.

Varje dag ser olika ut. Visst har vi rutiner och regler, som inte ändras, men det för sig även med sig en trygghet som vi alla behöver.
En stor trygghet i vardagen är, att man har ett arbetspar, att vi kan spegla våra tankar i olika saker. Och som arbetspar är vi medlemmar i ett arbetsgemenskap, där alla är viktiga. Där vi får stöd vid behov, där vi kan vara oss själva, i bra och dåliga dagar.
Vi fostrar barnen tillsammans, tillsammans med familjerna.

Vad betyder mitt arbete för mig? Svaret motiverar mig i vardagen.
Glädje. Leva i stunden. Ha ett öppet sinne för allting nytt.
Jag lär mig nytt varje dag. Jag får lära mig av barnen. Livet har färger.
Och när arbetsdagen är slut, far jag hem till min familj, min man, våra två vuxna barn och våran gamla kanin-herre, som ännu orkar med lite bus, då och då. J


Päivi Leinola, barnledare.
Åbo och St Karins kyrkliga samfällighet, centralen för Kristen fostran.
Åbo Svenska Församling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar