onsdag 8 januari 2014

Gott Nytt År!


Jul- och nyårsfirandet är förbi och vardagen i det nya året har satt igång.

 
Vad gör ett år till ett gott år? Vad menar vi och vad förstår vi med ”gott nytt år”. Det är något väldigt individuellt och hänger ihop med sådant vi håller för viktigt och gott.


Många skulle ge vad som helst för att kunna se in i framtiden för att kunna ge en prognos, så att man kan bygga ett så gott liv som möjligt. Man vänder sig till olika experter och frågar: ”hur kommer ekonomin se ut det här året?”, ”hur kommer familjen klara sig det här året?”, ”hur kommer hälsan att vara det här året?” osv.

 
Det viktigaste är inte att veta allt som kommer att hända. Det är långt viktigare att rikta sitt liv mot rätt saker, att se vad som är de viktiga sakerna i livet. Vad är de verkliga skatterna?


De är de små valen i vardagen som är avgörande och att lägga sig till med dåliga eller goda vanor. Vi kan påverka inriktningen i våra liv. I skrivande stund väntar jag och min fru på att vårt tredje barn skall födas. Jag önskar inget annat än gott för våra barn och jag ber Gud om visdom och hjälp att vara en god far.


Ibland kan vi se en mening med det som sker men vi har inte svaret på allt här i livet. Oavsett hur omständigheterna för det här året ser ut för dig kan du lägga ditt liv i Guds händer. Det är gott att börja året i Jesu namn.Jonathan Westergård
församlingspastor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar